State Street

 

State Street to światowy lider wśród dostawców usług finansowych. Zatrudniamy specjalistów w 25 działach w Krakowie i Gdańsku. Typowe role to: Księgowy ds. Funduszy Inwestycyjnych, Specjalista ds. Wyceny, Administrator ds. Instrumentów Pochodnych, Księgowy ds. Sprawozdawczości Finansowej, Analityk Finansowy, Analityk ds. Ryzyka.

W naszej firmie staż jest organizowany trzy razy w ciągu roku: w edycji jesiennej, wiosennej i letniej.

Poszukujemy pracowników do działów Analizy ds. Zgodności, Raportowania Finansowego oraz Księgowości Funduszy Inwestycyjnych.

Oferujemy pracę z widokiem na:

  • Rozwój - szkolenia techniczne i warsztaty umiejętności miękkich oraz programy dofinansowania dokształcenia, zajęcia językowe w grupach; programy mentoringu.
  • Benefity - wszechstronny i elastyczny pakiet świadczeń socjalnych, prywatna opieka medyczna; ubezpieczenie na życie; karty sportowe typu Multisport i bilety do kina.
  • Dobrą atmosferę i pracę zespołową. Udało nam się stworzyć środowisko pracy, w którym nasi pracownicy czują się zaangażowani, docenieni, a także otrzymują wsparcie niezbędne do wykorzystania w pełni ich potencjału.