Comarch


Comarch dostarcza systemy informatyczne klientom na całym świecie już od blisko 25 lat. W profilu działalności firmy znajduje się m.in. oprogramowanie dla operatorów telekomunikacyjnych, systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie dla instytucji ubezpieczeniowych i finansowych, placówek medycznych, sklepów internetowych, linii lotniczych, a także systemy dla najważniejszych instytucji publicznych. Comarch oferuje również oprogramowanie z zakresu IoT, cyber security, smart city, aplikacji mobilnych.

Comarch to również świetne miejsce na rozpoczęcie kariery w IT. Studentów II-V roku kierunków informatycznych i pokrewnych zaprasza co roku na 3-miesięczny wakacyjny staż w oddziałach firmy.

Pracownikom oferuje prywatną opiekę medyczną, dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych, możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach, wsparcie udziału w zawodach sportowych oraz inicjatywach charytatywnych, spotkania integracyjne, imprezy rodzinne oraz wiele innych.

Zespół rekrutacji: e-mail praca@comarch.pl