Doosan Babcock Energy Polska

Spółka Doosan Babcock Energy Polska SA jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Doosan. Od ponad 25 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku - zarówno polskim jak i zagranicznym. Spółka działa głównie w sektorze energetyki zawodowej i przemysłowej, elektrociepłowniach oraz przemyśle chemicznym. Swoim klientom Spółka zapewnia wysokiej jakości usługi realizowane z udziałem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy są najważniejszym zasobem Spółki w szczególności nasza kadra inżynieryjna, która nie tylko proponuje i wdraża rozwiązania techniczne dla naszych klientów, ale również z powodzeniem przyczynia się do rozwoju Spółki poprzez opracowania nowych technologii i rozwiązań w branżach mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

W najbliższym czasie planujemy pozyskanie absolwentów uczelni technicznych między innymi do działów diagnostyki, badań i rozwoju, a także do naszych zakładów technologicznych i wykonawczych, na stanowiska asystentów inżynierów.

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 327391699, 327396438.