Saint-Gobain Innovative Materials Polska

 

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA – SEKURIT jest producentem szyb do samochodów i pojazdów transportowych, prowadzącym działalność w dwóch zakładach produkcyjnych: w Dąbrowie Górniczej i Żarach (Kunice). Firma dostarcza produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej. Dla kierowców i ich pasażerów, oznacza to po prostu doskonałe wrażenia z jazdy, większy komfort i bezpieczeństwo.

Cała Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach, w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Firma oferuje płatne programy stażowe w Działach: IT, Jakości, WCM, PDD, Logistyki oraz pracę – stanowiska inżynierskie, specjaliści.

Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja.sekurit@saint-gobain.com