Synthos


Firma Synthos S.A. została założona w 1945 roku pod nazwą Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. Po tym czasie nazwa przedsiębiorstwa zmieniała się wielokrotnie. Najdłużej działała jako Zakłady Chemiczne Oświęcim. Dzisiaj Synthos S.A. zarządza zakładami produkcyjnymi w Oświęcimiu, Nowej Sarzynie, Kralupach (Republika Czeska), Ribecourt i Wingels (Francja) oraz w Bredzie (Holandia). Firma Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz największym producentem polistyrenu do spieniania (EPS) w Europie i jednym z największych producentów tego surowca na świecie. W ramach Grupy Kapitałowej Synthos funkcjonuje spółka Synthos Agro, która jest wiodącym dostawcą środków ochrony roślin. Tworzone produkty zapewniają pełną ochronę upraw, dbając o najwyższą jakość plonów.

Co roku poszukujemy otwartych, kreatywnych osób, posługujących się płynnie językiem angielskim, zainteresowanych praktykami płatnymi, bądź stażem, między innymi w następujących obszarach: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Sprzedaż, Zakupy, Produkcja, Finanse, IT, Marketing. Praktyki/staże odbywają się od czerwca do września i trwają jeden, dwa lub trzy miesiące.

Aktualne oferty dostępne są na stronie www.synthosgroup.com.