UCI AGH


Uczelniane Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie zajmuje się tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem innym jednostkom organizacyjnym Uczelni zasobów i usług informatycznych. Potrzebne są one dla realizacji procesu nauczania, badań naukowych, gromadzenia i wymiany informacji naukowej oraz zarządzania Uczelnią.

Jednostka posiada zaplecze techniczne oraz przestrzenne dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych lub pokrewnych, którzy chcieliby odbyć staż lub praktykę zawodową w zakresie produkcji i utrzymania software’u oraz hardware'u, czy helpdesk’u dla użytkowników. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.uci.agh.edu.pl.