Organizator

Organizatorem wiosennej i jesiennej edycji Targów Pracy AGH jest Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej zostało powołane Zarządzeniem Rektora AGH nr 18/99 z 26 sierpnia 1999 roku.

Kluczowym przesłaniem Centrum Karier AGH jest stworzenie pomostu pomiędzy sektorem edukacyjnym i sektorem przemysłowym w zakresie płynnego przepływu wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów.

Centrum Karier w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza Pracodawcom proces dotarcia z ofertą pracy, praktyki lub stażu zawodowego do określonej grupy kandydatów poprzez jej natychmiastowe rozpowszechnienie (strona www, bezpośredni mailing, centralna baza ofert). Działaniami wspomagającymi jest także możliwość organizacji spotkań rekrutacyjnych ze studentami i absolwentami oraz promocja przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Uczelnią poprzez: rozpowszechnianie informacji o konkursach i programach prowadzonych przez firmy, kompletowanie materiałów promocyjnych i ich dystrybucja wśród studentów i absolwentów, prezentacja firm na terenie uczelni lub udział w targach pracy (2 edycje w ciągu roku kalendarzowego). Dwie ostatnie z wymienionych form cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem tak studentów/ absolwentów, jak i pracodawców, z uwagi na możliwość bezpośredniej konfrontacji i weryfikacji wzajemnych oczekiwań.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią techniczną kształcącą ponad 39. tysięcy studentów na 57 kierunkach i ponad 200 specjalnościach. Stanowią oni potężny ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w aspekcie rozwoju nowoczesnego przemysłu oraz instytucji naukowo-badawczych. Gwałtowny rozwój nowych technologii oraz konkurencyjne, wolnorynkowe zasady, nawet przed wysoko wykwalifikowaną kadrą absolwentów stawiają nie tylko konieczność ciągłego przystosowywania się do zmian, ale wręcz działań wyprzedzających te zmiany.

Prowadzone przez Centrum Karier badania rynku pracy, w tym losów zawodowych absolwentów mają przełożenie na jakość prowadzonego doradztwa zawodowego, którego głównym celem jest pomoc w określeniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji adekwatnych do rynkowych wymagań oraz stymulowanie samych studentów i absolwentów do aktywnych działań w tym obszarze.