Poradnik

Jak efektywnie wykorzystać Targi Pracy - rad kilka...

Targi pracy to nie tylko jeden ze sposobów poszukiwania pracy, praktyk lub zawodowego stażu - targi pracy stwarzają także niecodzienną sytuację, podczas której student lub absolwent może przeprowadzić w krótkim czasie i na neutralnym terenie szereg rozmów z wieloma pracodawcami.

Niezwykle istotne w kontaktach międzyludzkich, i to nie tylko pomiędzy pracodawcą, a kandydatem do pracy, jest tzw. "pierwsze wrażenie", na które składa się m.in. wygląd zewnętrzny. Od osób, które przychodzą na targi nie jest wymagany strój wizytowy, aczkolwiek powinno się zadbać o schludność‡ ubioru. Przypominam, że wystawcy występują w stroju oficjalnym (wizytowym) dając tym samym wyraz swojego szacunku wobec osób pragnących zapoznać się z ofertą firmy. Zachowanie minimum równowagi byłoby więc wskazane - niechlujstwo nie znajduje żadnego usprawiedliwienia.

Bardzo ważna jest także umiejętność nawiązania rozmowy wstępnej z pracodawcą - przedstawienie się oraz wyrażenie swojego zainteresowania podjęciem pracy, odbyciem praktyki czy stażu. Z dumą… zauważyłam, że studenci coraz lepiej są przygotowani do takich sytuacji, ale często niestety umyka im słowo powitania, czyli tzw. "dzień dobry". Nie chcę przez to zasugerować, że to brak wychowania - po prostu stoiska znajdują się w jednym pomieszczeniu, w którym panuje duży ruch, więc Łatwo o roztargnienie.

Firmy, które w stawianych wymaganiach podkreślają znajomość języka obcego z reguły reprezentuje również osoba rozmawiającą w języku polskim. Może się jednak zdarzyć, że kandydat będzie miał‚ sposobność przeprowadzenia wstępnej rozmowy z osobą niewładającą naszym rodzimym językiem. Dobrze więc się wcześniej do tego przygotować lub psychicznie nastawić, bowiem często to element zaskoczenia jest tym czynnikiem, który dezorganizuje wypowiedź.

Zachęcając studentów i absolwentów do aktywnego udziału w targach, proponuję już na samym wstępie zapoznać się z treścią katalogu targowego. W części poświęconej wystawcom, prezentowany jest opis firm oraz opis ofert. Ułatwi to wybór interesującego stoiska, a rozmowa nie będzie nosiła znamion przypadkowości. W sytuacji, gdy firma nie zgłasza zapotrzebowania na danego specjalistę, nie należy rezygnować, a zapytać, czy nie przewiduje tego w najbliższym czasie.

Istotą i założeniem targów jest wzajemna wymiana: pracodawca przedstawia ofertę pracy, a kandydat ofertę swoich kompetencji i możliwości.

W związku z powyższym na targi należy się wybrać z wcześniej przygotowanym i wydrukowanym CV (z klauzulą o ochronie danych i własnoręcznym podpisem). Pisemne zestawienie kwalifikacji i umiejętności kandydata ułatwia prowadzenie rozmowy oraz pozwala pracodawcy na zebranie wstępnych dokumentów pod kątem dalszej procedury rekrutacyjnej. Niektóre firmy maja swoje arkusze aplikacyjne: można je wypełnić już na targach i wręczyć pracodawcy albo dosłać pocztą.

Proszę pamiętać, że aktywny udział w targach sprzyja wymiernym efektom.


Powodzenia!
Grażyna Śliwińska
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry zawodowej AGH