FEV Polska sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy FEV GmbH zajmującej się konstrukcją i badaniem silników spalinowych, produkcją systemów automatyki do badania silników spalinowych oraz tworzeniem oprogramowania systemów automatyki. Pracownicy naszej firmy biorą czynny udział w realizacji najbardziej wymagających projektów branży motoryzacyjnej.

PLANY REKRUTACYJNE
Plany rekrutacyjne dotyczą absolwentów oraz studentów V roku. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie pracy na IV roku.
Poszukiwani pracownicy:
- Konstruktorzy Silników
- Konstruktorzy Obliczeniowcy
- Projektanci Programiści
- Programiści Aplikacji
Wymagania wobec kandydatów:
- Konstruktorzy silników: projektowanie części silnikowych (ProEngineer WF, Unigraphics NX, Catia V5)
- Konstruktorzy obliczeniowcy: obliczenia części silnikowych ( Ansys, Nastran, Abaqus, FemFat, Fluent, HyperWorks, HyperMseh)
- Projektanci Programiści: rozwijanie modułów systemu automatyki (C++, C#, Java, projektowanie obiektowe)
- Programiści Aplikacji: tworzenie warstwy aplikacji systemu automatyki (VB, Matlab Simulink).