Oferta

Organizator Targów zapewnia wszystkim wystawcom:

- stoisko o powierzchni 2m2 (1m x 2m, wys. 2,5 m), zabudowa w systemie OCTA,
- logo na tylnej okładce katalogu targowego oraz na plakacie,
- logo firmy na stronie www.targi.agh.edu.pl/edycja-wiosenna przez okres dwóch lat,
- standardowa czarno-biała strona o firmie i planach rekrutacyjnych (katalog targowy),
- zamieszczanie informacji o firmie (plakaty, ulotki) w Centrum Karier AGH,
- posiłkowanie się informacjami o firmie i jej planach rekrutacyjnych podczas wykładów, szkoleń i poradnictwa zawodowego, prowadzonych przez pracowników Centrum Karier AGH,
- bufet oraz obiad podczas Targów.

W opcjach Sponsorów uwzględnione są ponadto:

- większa powierzchnia i wymiary stoisk, możliwość wyboru miejsca stoiska (decyduje kolejność zgłoszeń)
- wyeksponowanie logotypu na drukowanych materiałach promocyjnych; plakat, strona tytułowa okładki katalogu targowego,
- logo firmy na głównej stronie danej edycji Targów Pracy (www.targi.agh.edu.pl/edycja-wiosenna) przez okres dwóch lat,
- możliwość przeprowadzenia prezentacji firmy w Auli AGH w trakcie trwania Targów,
- dodatkowe strony reklamowe w katalogu targowym. 

Zainteresowane instytucje, przedsiębiorstwa, które nie otrzymały szczegółowej oferty Targów, prosimy o kontakt: tel. 12 617 37 62, e-mail: targi.pracy@agh.edu.pl

 

Przykładowy rozkład stoisk