Comarch


Comarch dostarcza systemy informatyczne klientom na całym świecie już od blisko 25 lat. W profilu działalności firmy znajduje się m.in. oprogramowanie dla operatorów telekomunikacyjnych, systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie dla instytucji ubezpieczeniowych i finansowych, placówek medycznych, sklepów internetowych, linii lotniczych, a także systemy dla najważniejszych instytucji publicznych. Comarch oferuje również oprogramowanie z zakresu IoT, cyber security, smart city, aplikacji mobilnych. 

Plany rekrutacyjne:

Comarch to również świetne miejsce na rozpoczęcie kariery w IT. Studentów II-V roku kierunków informatycznych i pokrewnych zapraszamy co roku na 3-miesięczny wakacyjny staż w oddziałach naszej firmy. Staż trwa 3 miesiące (1 lipca-30 września), jest płatny. Dostępne są profile stażowe: informatyczny, inżynier systemowy, industrial design, telekomunikacja oraz embedded. Rekrutacja online trwa od 24 lutego do 27 kwietnia i odbywa się poprzez stronę www.staz.comarch.pl

Rekrutacja do pracy w Comarch odbywa się cały rok. Zapraszamy studentów min. IV roku studiów informatycznych lub pokrewnych oraz absolwentów. Oczekujemy znajomości języków programowania, np. Java, C/C++, .Net, Bazy Danych.