Euroclear Bank

 

Euroclear Bank z siedzibą główną w Brukseli jest światowym liderem w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych, dotyczących papierów wartościowych. Rozliczamy transakcje obejmujące obligacje krajowe i międzynarodowe, akcje, fundusze inwestycyjne oraz inne klasy aktywów. 

Naszymi klientami są banki komercyjne, inwestycyjne, banki centralne, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, spółki oraz międzynarodowe organizacje z ponad 90 krajów, w tym z Polski. W 2015 roku rozliczyliśmy transakcje o wartości równej 674,7 bilionów euro.

Euroclear Bank oddział w Polsce rozpoczął działalność w Bonarka Business Park w styczniu 2013 roku. W krakowskim oddziale zatrudniliśmy do tej pory ponad 500 pracowników, którzy ukończyli kompleksowy program szkoleniowy. W najbliższych latach planujemy przyjąć kolejnych 200 utalentowanych osób.

Plany rekrutacyjne:

Oferujemy 3-miesięczne, płatne staże we wszystkich działach operacyjnych banku. Osoby zatrudnione  w ramach programu stażowego zajmują się wspieraniem procesów finansowych realizowanych przez Euroclear Bank.

Nasze stanowiska pracy związane są przede wszystkim z działalnością operacyjną Banku. Pracownicy Euroclear udzielają wsparcia klientom z całego świata w zarządzaniu procesami, takimi jak: realizacja płatności z dywidend oraz kuponów, emisja papierów wartościowych, operacje przelewów pieniężnych oraz zarządzanie zabezpieczeniami.