Gegenbauer Polska


Gegenbauer Polska Sp. z o.o od ponad dwudziestu lat działa na rynku Polskim. Wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw zarządzanych przez Gegenbauer Holding SA & Co.Kg. z siedzibą w Berlinie. 

Specjalizuje się w dostawie kompleksowych usług Facility Management dla nieruchomości tj. zarządzania ich funkcjami technicznymi, ekonomicznymi i infrastrukturalnymi.

Gegenbauer Polska Sp. z o.o. od wielu lat utrzymuje silną pozycję na rynku w sektorze usług Facility Management. Kompleksowe i indywidualne rozwiązania to nasza strategia, którą kierujemy się w codziennej pracy z klientami. Dopasowujemy się i rozwijamy zgodnie z trendami rynkowymi zachowując przy tym wysoką jakość świadczonych usług poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. Inwestujemy w rozwój pracowników tak, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się warunki rynkowe. Nasi pracownicy posiadają stabilne warunki zatrudnienia, pakiet świadczeń oraz możliwość ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.

Plany rekrutacyjne:

Zapraszamy studentów z kierunków: budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektryka, energetyka i pokrewnych do zdobycia doświadczenie na bezpłatnych praktykach. Dodatkowo firma umożliwia odbycie płatnego stażu z możliwym późniejszym zatrudnieniem na terenie Niemiec. 

Zapraszamy absolwentów do aplikowania na stanowiska techniczne średniego i wyższego szczebla. Praca związana jest z utrzymaniem ruchu na infrastrukturze budynkowej, przemysłowej i handlowej.