LOTOS Petrobaltic

 

LOTOS Petrobaltic to jedyne polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy na Bałtyku, a poprzez swe spółki zależne także na szelfie norweskim i na Litwie. LOTOS Petrobaltic działała w Polskiej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, posiada wraz ze spółkami zależnymi 4 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż położonych pod dnem morza. Spółka ma także 3 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecnie eksploatowane jest złoże B3, które znajduje się ok. 73 km na północ od Rozewia. W październiku 2015 r. rozpoczęła się wstępna eksploatacja złoża B8, położonego ok. 70 km na północ od Jastarni. Gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do zagospodarowania przez spółkę Baltic Gas. 

W 2013 r. LOTOS Petrobaltic podpisał z PGNiG porozumienie o współpracy na koncesjach lądowych Górowo Iławeckie i Kamień Pomorski. We wrześniu 2016 roku LOTOS Petrobaltic pozyskał pierwszą własną koncesję lądową na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Młynary. 

Plany rekrutacyjne:

Praktyki, staże: studenci III i IV roku Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej: www.lotos.pl/kariera.