ORLEN Upstream


Grupa ORLEN Upstream jest częścią Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i odpowiada za poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. ORLEN Upstream jest jednym z liderów w swojej branży na rodzimym rynku, zaś w Kanadzie od kilku lat z sukcesem buduje swoją rozpoznawalność. Obecnie bierzemy udział w operacjach prowadzonych w Polsce na obszarze 30 koncesji, położonych w obrębie 9 województw. W Kanadzie obecni jesteśmy w 5 prowincjach. Posiadamy dziś około 100 mln baryłek ekwiwalentu ropy (BOE) zasobów 2P, a produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego przekracza 14 000 BOE dziennie. Intensyfikacja rozwoju segmentu upstream w Grupie ORLEN, zapoczątkowanego ponad dekadę temu, przypadła na ostatnie trzy lata i pozwoliła na zbudowanie solidnego portfela aktywów, którego wartość jest konsekwentnie budowana. W strategii PKN ORLEN na lata 2017-2021 zakładany jest m.in. systematyczny wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie. Wszystkie działania w Grupie ORLEN prowadzone są w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nasze wartości to: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, ENERGIA i NIEZAWODNOŚĆ. 

Plany rekrutacyjne:

Studentom studiów II stopnia oraz absolwentom dedykujemy program stażowy ORLEN Upstream – Krok do kariery. Jest to program coroczny, organizowany w trzech miesięcznych turach w okresie od lipca do września. Rekrutacja do programu odbywa się w miesiącach styczeń – marzec.

Oferujemy możliwość współpracy nie tylko doświadczonym specjalistom z dziedziny geologii, geofizyki, petrofizyki, inżynierii złożowej czy wiertnictwa, ale również studentom ostatnich lat i absolwentom zainteresowanym rozwojem i zdobywaniem doświadczenia w międzynarodowym sektorze poszukiwaczo-wydobywczym.

Aktualne ofert pracy publikowane są na stronie ORLEN Upstream