Promot-Zakłady Metalowe

 

Promot-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. jest producentem kutych elementów metalowych wykonywanych wraz z obróbką mechaniczną i montażem wg technicznej specyfikacji klientów. Dla celów realizacji zamówień klientów firma dysponuje: liniami technologicznymi do kucia odkuwek matrycowych (prasy i młoty kuźnicze), stanowiskami obróbki mechanicznej wyposażonymi w najnowszej generacji tokarki i centra obróbcze sterowane numerycznie (CNC), narzędziownią, laboratorium pomiarowym.

Promot-ZM dostarcza kute na gorąco odkuwki matrycowe o wadze od 0,1kg do 3kg. Oferuje również obróbkę skrawaniem, obróbkę cieplną oraz pełną gamę powłok galwanicznych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty obrobione, gotowe do montażu lub surowe (odkuwki) w zależności od potrzeb klientów. 

Głównymi odbiorcami Promot-ZM są międzynarodowe koncerny motoryzacyjne, oraz ich poddostawcy kompletujący podzespoły samochodowe. Produkty firmy znajdują zastosowanie również w przemyśle górniczym, maszynowym, transportowym, rolniczym i budowlanym. 

W trosce o najwyższą jakość naszych produktów i zadowolenie klientów Promot-ZM prowadzi działalność zgodnie z wymogami systemów zarządzania jakością wg norm DIN EN ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009. Prowadzona polityka jakości znajduje od wielu lat uznanie wymagających klientów w kraju i za granicą. 

Siedzibą spółki jest Cieszyn, miasto położone w południowej Polsce na granicy z Republiką Czeską. Tradycje metalurgiczne i kuźnicze regionu sięgają końca XVIII wieku. Położenie w sąsiedztwie dróg ekspresowych jest dodatkowym atutem logistycznym firmy.

Plany rekrutacyjne:

Poszukiwani pracownicy: Technolog spec. obróbki skrawaniem, Technolog spec. kucie matrycowe na gorąco, Robotyk, Specjalista ds. Handlu, Automatyk.