Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących. Współczesny rynek pracy wymaga od nas gotowości do zmian. Zarówno osoby młode, jak i doświadczone zawodowo potrzebują pomocy i wsparcia w planowaniu życia zawodowego. Mogą im w tym pomóc doradcy zawodowi. Korzystając z pomocy doradców zawodowych:

 • będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzję 
 • w wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu);
 • będziesz mógł rozpoznać kompetencje, zainteresowania 
 • i predyspozycje zawodowe za pomocą testów;
 • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać, szukając pracy i przygotowując dokumenty aplikacyjne;
 • nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • zdobędziesz wiedzę potrzebną do założenia firmy;
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne;
 • poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje także projekt dla osób pracujących pn. „Kierunek Kariera”, w którym doradcy zawodowi świadczą specjalistyczną usługę doradczą „Bilans Kariery”. Osoby, które przejdą „Bilans Kariery”, mają szansę otrzymać bony szkoleniowe na szkolenia komputerowe, językowe oraz z innych kompetencji, nie będących szkoleniami zawodowymi. „Bilans Kariery” to proces, który pomoże Ci:

 • przy wsparciu doradcy zawodowego zidentyfikować oraz przeanalizować posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje, w tym uzdolnienia 
 • i motywację;
 • przeanalizować Twoje doświadczenie zawodowe;
 • samodzielnie ocenić Twoją pozycję w otoczeniu zawodowym;
 • zaplanować ścieżkę kariery lub w niektórych przypadkach przygotować się do walidacji efektów uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego;
 • w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i na zajęcia warsztatowe.

CIiPKZ w Krakowie
plac Na Stawach 1
tel. 12 42 40 738
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl

CIiPKZ w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
tel. 18 44 29 490
e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl

CIiPKZ w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
tel. 14 62 69 940
e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl