Zaproszenie do uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Pracodawców do udziału w wiosennej edycji Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej, które odbędą się 28 marca 2019 roku w Krakowie.

Mając na celu dotarcie do największej liczby studentów i absolwentów zapewniamy szeroko zakrojoną promocję wydarzenia oraz biorących w nim udział Wystawców.

Ponadto uczestnictwo w Targach Pracy AGH zwiększa rozpoznawalność Firmy wśród społeczności akademickiej AGH m.in. poprzez gwarantowaną możliwość zamieszczenia materiałów promocyjnych na terenie uczelni w każdym zaproponowanym terminie. Informacje na temat Firmy i jej planów rekrutacyjnych są także przekazywane przez pracowników Centrum Karier podczas wykładów, szkoleń oraz poradnictwa zawodowego prowadzonych w trakcie trwania roku akademickiego.

Pragnę również podkreślić, że Targi Pracy AGH są adresowane do studentów i absolwentów wszystkich uczelni, a Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedynie organizatorem wydarzenia.

Mając nadzieję, że przedstawiona propozycja spełnia Państwa oczekiwania, jeszcze raz zapraszamy do udziału w Targach Pracy AGH.

Grażyna Śliwińska
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej AGH