AOMB Polska


AOMB Polska Sp. z o.o. to kancelaria patentowa oferująca pełny zakres usług w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

Pomagamy chronić pomysły naszych klientów- doradzamy w sprawach przygotowania strategii ochrony własności przemysłowej, przygotowujemy badania stanu techniki, zgłaszamy i pośredniczymy w udzieleniu ochrony na wynalazki, wzory i znaki towarowe w kraju i za granicą, przygotowujemy licencje i prowadzimy sprawy o unieważnienie.

W związku z szybkim rozwojem naszej firmy oferujemy możliwość odbycia praktyk studentom kierunków technicznych. Poszukujemy także osób po studiach na kierunkach, m.in. elektronika, mechanika, automatyka, robotyka, IT, telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika, które interesują się zagadnieniami własności intelektualnej, chcą odbyć aplikację rzecznikowską i zostać rzecznikiem patentowym.