Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Poszukujemy studentów ostatnich lat oraz absolwentów do służby lub pracy w zakresie m.in.: informatyki śledczej, elektroniki, łączności radiowej, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, administrowania sieciami teleinformatycznymi, administrowania systemami informatycznymi, programowania, zamówień publicznych z obszaru teleinformatyki, kierowania projektami teleinformatycznymi, pomocy technicznej, analiz, pracy operacyjno-rozpoznawczej, czynności dochodzeniowo-śledczych, czynności kontrolnych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, obsługi prawnej, logistyki, finansów, współpracy międzynarodowej.

Kontakt w sprawie rekrutacji: 22 437 15 06, rekrutacja@cba.gov.pl