Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla osób bezrobotnych i pracujących.

Współczesny rynek pracy wymaga od nas gotowości do zmian. Osoby młode i doświadczone zawodowo potrzebują pomocy i wsparcia w planowaniu życia zawodowego. Mogą im w tym pomóc doradcy zawodowi.

Korzystając z ich pomocy:

  • łatwiej zaplanujesz przyszłość zawodową (podejmiesz decyzję o wyborze, zmianie zawodu, szkoleniu czy przekwalifikowaniu);
  • poznasz swoje kompetencje, zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
  • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać, szukając pracy i przygotowując dokumenty aplikacyjne;
  • nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • zdobędziesz wiedzę potrzebną do założenia firmy;
  • rozwiniesz umiejętności interpersonalne;
  • poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.

WUP realizuje też projekt dla osób pracujących pn. „Kierunek Kariera”, w którym doradcy zawodowi świadczą specjalistyczną usługę doradczą „Bilans Kariery”, dającą szansę na otrzymanie bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe, językowe oraz z innych kompetencji, nie będących szkoleniami zawodowymi.

Zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i zajęcia warsztatowe (szczegółowe informacje na stronie www.wup-krakow.pl).

  • CIiPKZ w Krakowie, plac Na Stawach 1, tel. 12 42 40 738, e-mail: centrum.krakow@wupkrakow.pl
  • CIiPKZ w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 18 44 29 490, e-mail: centrum.nowysacz@wupkrakow.pl
  • CIiPKZ w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, tel. 14 62 69 940, e-mail: centrum.tarnow@wupkrakow.pl