ZRE Katowice

 

Jesteśmy nowoczesną firmą z 60-letnim doświadczeniem w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych, przemysłowych i tych związanych z ochroną środowiska.

Wiedzę specjalistyczną naszej kadry technicznej wspiera swoim ogromnym potencjałem jedno z najnowocześniejszych centrów produkcyjno-obróbczych w Europie.

Kluczowym założeniem polityki personalnej firmy jest pozyskiwanie zdolnych inżynierów pragnących aktywnie wykorzystać nabytą wiedzę, chętnych do dalszego rozwoju i pozyskiwania niezbędnego doświadczenia w pracy zawodowej na wybranym stanowisku.

Corocznie w miesiącach letnich (VII-IX) realizujemy Program Praktyk, dzięki któremu studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz zdobycia doświadczenia w branży.

Najczęściej poszukujemy absolwentów zainteresowanych tematyką: spawalnictwa, mechaniki i budowy maszyn, energetyki, materiałoznawstwa.